Tarieven

Wat kost gastouderopvang?

Het tarief voor gastouderopvang bestaat uit twee delen:

- Vergoeding voor de gastouder

- Bemiddelingskosten voor gastouderbureau

Deze twee delen samen bepalen het bruto uurtarief van de opvang.

Vergoeding voor de gastouder

De gastouder is zelfstandig, ze is niet in dienst van het gastouderbureau. Elke gastouder bepaalt dan ook haar eigen uurtarief. De uurtarieven variëren tussen de € 5,25 en € 6,50 per kind. Een en ander is afhankelijk van de dagen en tijden. Weekend, avond- en nachtopvang hebben vaak hogere tarieven.  Vraag bij de kennismaking welk uurtarief de gastouder hanteert. Daarnaast is het goed om te vragen of zij ook een onkostenvergoeding voor voeding berekend. 

Bemiddelingskosten voor gastouderbureau

Als bureau hanteren wij vaste bemiddelingskosten. Dit bedrag is voor een eerste kind € 45,- per maand. Voor elk volgend kind wordt € 25,- berekend. Met een maximaal bedrag van € 95,- per gezin per maand. Wij hanteren geen inschrijfkosten en boetebedingen. Daarnaast berekenen wij geen extra of dubbele kosten wanneer u (tijdelijk) gebruik maakt van een tweede gastouder in verband met ziekte- of vakantie vervanging. 

Voor de gezinnen met structureel weinig afname (<20 uur per maand) aan opvanguren berekenen we een uurtarief per kind van € 1,25. Op deze wijze zorgen wij ervoor dat de verhouding tussen de kosten voor de gastouder en het bureau in balans blijven.

Waarvoor betaal ik het gastouderbureau?

Het is verplicht voor alle gastouders om aangesloten te zijn bij een gastouderbureau. Dit gastouderbureau moet toezicht houden op de gastouderopvang om er zo voor te zorgen dat de kwaliteit, de veiligheid en de hygiëne gewaarborgd blijven. De taken van een gastouderbureau zijn:

  • Bemiddelen tussen vraagouders en gastouders
  • Betalingen incasseren van ouders en overmaken naar gastouders
  • Kwaliteitscontroles van de opvanglocaties
  • Kennis up-to-date houden van gastouders (cursussen aanbieden)
  • Controleren dat het maximale aantal kinderen niet overschreden wordt.

Wanneer gastouders niet voldoen aan de eisen van de overheid, zal de registratie in het LRKP ingetrokken worden en hebben ouders niet langer recht op kinderopvangtoeslag.

Wellicht vraagt u zich af waarom u als vraagouder deze kosten betaalt en niet de gastouder? Als ouder heeft u recht op kinderopvangtoeslag. De bemiddelingskosten worden hierin meegerekend en (deels) vergoed.